Zajištění bezpečnosti mostů v České republice

Za zajištění bezpečnosti mostů na pozemních komunikacích v ČR, včetně jejich sledování a kontroly, je podle zákona č. 13/1997 (zákon o pozemních komunikacích) jednoznačně odpovědný vlastník mostu, resp. komunikace, na níž se most nachází.

V reálném prostředí je to zpravidla stát zastoupený příslušnými správními organizacemi (ŘSD ČR, KSÚS, města, obce). Podrobné požadavky na provádění sledování mostu zejména četnost prohlídek, jejich rozsah a požadavky na kvalifikaci osob, jsou uvedeny v platné české technické normě ČSN 73 6221:2018 Prohlídky mostů pozemních komunikací.

S ohledem situaci v Evropě lze beze zbytku konstatovat, že systém kontrol mostů, identifikace jejich poruch a sledování zatížitelnosti má, na rozdíl od některých jiných evropských států, v České republice dlouholetou tradici a vysokou úroveň. Prohlídky mostů se provádějí v pravidelných intervalech s délkou odpovídající stavu mostu max. 5 let, a mohou je provádět pouze specialisté s příslušným oprávněním vydávaným Ministerstvem dopravy ČR. Zprávy z prohlídek, stanovení stavu mostu, vliv na zatížitelnost mostu a navrhovaná opatření na údržbu a opravy mostu jsou archivovány u vlastníka/správce mostu. Některá data jsou přitom veřejně přístupná - zatížitelnost mostu, stav mostu apod., například prostřednictvím různých aplikací typu GIS/WMS spravovaných veřejnými institucemi: www.geoportal.rsd.cz

Každý, byť sebelepší systém kontrol, může pochopitelně narušit lidská chyba nebo selhání některé části tohoto systému - jasným příkladem může být například lávka v pražské Troji. Ze zkušeností poslední doby se ale ukazuje, že nejen v ČR je největším problémem nedostatek financí na provádění oprav a údržby mostů. To však automaticky nesnižuje bezpečnost mostů jako takových, ale vede to ke snižování jejich zatížitelnosti, tedy snižování maximální přípustné hmotnosti vozidel připuštěných do provozu na mostě, tak aby byla zajištěna požadovaná bezpečnost mostu.

Ve vazbě na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na uspořádání mostů na pozemních komunikacích v ČR lze konstatovat, že riziko havárie takového rozsahu, jako nastala v italském Janově, je v ČR téměř vyloučeno.

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

25. 10. 2018, TZ: Asociace autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Design a domy budoucnosti na veletrhu Construma 2019

Design a domy budoucnosti na veletrhu Construma 2019, ilustrační foto

Mezinárodní veletrh Construma 2019 v maďarské Budapešti se zabývá výstavbou a domácími produkty pro stavebnictví.

Mezinárodní stavební veletrh MosBuild 2019

Mezinárodní stavební veletrh MosBuild, ilustrační foto

Veletrh v MoskvěMosBuild zaměřený na stavebnictví, dokončující a doplňkové materiály má velkou tradici a je na...

Prahu promění inovativní budova Nové Invalidovny se sochami Davida Černého

Prahu promění inovativní budova Nové Invalidovny se sochami Davida Černého, foto: trigema.cz

Připravovaná budova Nové Invalidovny, která v Praze 8 vyroste do tří let, v sobě propojí osobitou invenci umělce...

Central Group zajišťuje vše pro spokojenost klientů

Foto: Vybavení bytu 1+kk na míru v projektu Petrohradská ve Vršovicích

Přesně před deseti lety začal Central Group svým klientům nabízet poradenství a dodávku kuchyní a vestavěných...

reklama reklama reklama
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
reklama