Byla rozkryta síť obchodníků s nelegálními drogami

Díky mezinárodní spolupráci orgánů činných v trestním řízení byla rozkryta rozsáhlá a propracovaná síť obchodníků s nelegálními drogami, jež představovaly pravidelný a dlouhodobý zdroj širokému okruhu odběratelů řady zemí. Za hlavního organizátora trestné činnosti lze považovat českého státní příslušníka, jenž nelegální aktivity řídil z našeho území.

V rámci operace s krycím názvem „PALLA" doposud zadrželi a následně obvinili policisté Národní protidrogové centrály celkem 14 osob české a moldavské národnosti a v rámci operace „GALAXY TAB" zadrželi a následně obvinili policisté Protidrogové jednotky policie Moldavské republiky celkem 5 osob moldavské národnosti, které působily jako organizovaná skupina ve více státech, zejména pak v České republice, Moldavské republice a Nizozemském království, přičemž jejich činnost spočívala v dovozu, vývozu a dalším nelegálním nakládání s omamnými a psychotropními látkami kokain, MDMA, jak v sypké formě tak ve formě tablet, tzv. Extáze, a marihuana.

Ke své činnosti skupina používala vysoce sofistikovaných kybernetických metod

Skupinu obviněných pachatelů tvořily osoby ve věkovém rozmezí od 20 do 28 let, s jednou výjimkou, a to pachatele ve věku 56 let. Ke své činnosti skupina používala vysoce sofistikovaných kybernetických metod, např. vedení logistiky a účetnictví ve virtuálním prostředí, k nimž měli přístup pouze vybraní členové organizované skupiny, a dále nestandardních komunikačních prostředků s dělením rolí v dané skupině, sloužícím k zastírání své činnosti a současně ke ztížení jejich odhalení.

Předmětem nelegální činnosti byl dovoz látek kokain a MDMA z Nizozemského království a pěstování marihuany na území České republiky, přičemž takto získané omamné a psychotropní látky dále distribuovali různými cestami jak na území České republiky, tak do dalších zemí, konkrétně pak do Moldavské republiky a Rakouska. Odběratelé uvedených látek tvořili zejména další překupníci, kteří látky dále šířili v hl. městě Praze a na jižní Moravě, ale také v Rakousku a Moldavské republice.

Během prověřování se policistům NPC SKPV podařilo zadokumentovat distribuci nejméně 3.000 ks tablet MDMA, 400 gramů kokainu a 800 g Marihuany. Během následné realizace koncem února 2018 bylo provedeno 12 domovních prohlídek a 6 prohlídek jiných prostor, při kterých se podařilo zajistit nejméně 13.000 ks tablet MDMA, 1,3 kg kokainu, 1,3 kg sypkého MDMA, 2.4 kg marihuany, finanční hotovost ve výši cca 2.000.000,-Kč a dvě osobní motorová vozidla zn. BMW a AUDI. V případě zajištěných nelegálních látek se jednalo o objem určený k pokrytí poptávky uživatelů na zhruba dva týdny.

Dle odborného vyjádření Kriminalistického ústavu Praha, se obsah účinné látky v jedné tabletě MDMA pohyboval v rozmezí od 15% do 30% 3,4-methylendioxymethamfetaminu báze. Cena jedné tablety MDMA pro velkoodběratele představovala částku od 45,-Kč do 60,-Kč, přičemž koncoví uživatelé platili okolo 200,-Kč. Výjimkou byl však trh s tabletami MDMA v Moldavské republice, kde se koncová cena pohybovala v přepočtu okolo 300,-Kč za jednu tabletu MDMA. Kvalita a cena dalších zajištěných distribuovaných látek je v současné době předmětem šetření. Lze však konstatovat, že jak zajištěný a obchodovaný kokain, tak i marihuana, obsahovali vysoký podíl účinných látek.

V rámci trestního spisu akce „PALLA", který dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze, bylo v České republice doposud zahájeno trestní stíhání proti 14 osobám. Obviněným hrozí v případě prokázání viny a pravomocného odsouzení za spáchaný přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ust. § 283 odst. 1, až za zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ust. § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), c), odst. 3 písm. b), c), odst. 4, písm. c) trestního zákoníku, tresty odnětí svobody v délce trvání od 1 roku až do 18 let.

V rámci trestního spisu akce „GALAXY TAB", který dozoruje Státní prokuratura v Kišiněve, bylo v Moldavské republice doposud zahájeno trestní stíhání proti 5 osobám. Obviněným hrozí v případě prokázání viny a pravomocného odsouzení za spáchaný zločin nedovoleného nakládání s narkotiky, tresty odnětí v délce trvání od 7 let až do 15 let.

Operace „PALLA" probíhala v úzké spolupráci s příslušnými specializovanými útvary Policie České republiky, Policie Moldavské republiky a policie Rakouska. Na realizaci operace se rovněž podílela zásahová jednotka Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Ve věci byl také mezi zeměmi Česká republika a Moldavská republika vytvořen společný vyšetřovací mezinárodní tým – tzv. JIT s krycím názvem „PALLA / GALAXY TAB".

Tento případ není v současné době uzavřen. Vyšetřování dále pokračuje a lze předpokládat zadržení a obvinění dalších osob, zejména z řad odběratelů, případně rozšíření trestního stíhání již obviněných osob.

22. 3. 2018; TZ: Policie ČR

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Nenechte si ujít nádhernou výstavu českých malířů

Nenechte si ujít nádhernou výstavu českých malířů, foto: Praha Press

Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950. Bretaň v jedinečném ztvárnění českých výtvarných...

Pražský hrad vystavuje zakoupené obrazy Kamila Lhotáka

Pražský hrad vystavuje zakoupené obrazy Kamila Lhotáka, foto: Správa Pražského hradu

Do 28. února 2019 jsou v Obrazárně Pražského hradu na II. nádvoří vystaveny dva obrazy Kamila Lhotáka, které byly...

Dívka čtoucí dopis

Dívka čtoucí dopis, foto: loosovavila.cz

Přednáška o díle malíře Jana Vermeera bude ve Winternitzově vile.

Odtah vozidla při havárii na vodovodní či kanalizační síti hradí PVK

Odtah vozidla při havárii na vodovodní či kanalizační síti hradí PVK, foto: Praha Press

Pražské vodovody a kanalizace musí havárii na vodovodní či kanalizační síti neprodleně odstranit.

reklama reklama
reklama
reklama