Čarodějnický den a rady od hasičů

V poslední dubnový večer se na mnoha místech rozhoří čarodějnické ohně. "Pálení čarodějnic" - to je setkání s přáteli u ohně a zábava pro malé i velké.  Pro příjemné prožití čarodějnických oslav je nutné dodržet bezpečnostní pravidla požární ochrany.

V loňském roce pražští hasiči chválí organizátory čarodějnických akcí, které byly tak dobře zajištěny, že hasiči vyjížděli kvůli „čarodějnickému požáru" pouze jedenkrát, a to na dohašení čarodějnického ohně v dopoledních hodinách 1. května 2017.

Povinnost nahlásit pálení vyplývá ze zákona

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
(§ 5 odst. 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. m) výše citovaného zákona. Za tento správní delikt může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Sedmkrát k bezpečnému „pálení  čarodějnic" z pohledu hasičů

vyberte vhodné místo, dostatečný odstup od budov,  dejte pozor na suchou trávu v okolí

pro pálení je důležitá stabilní hranice vatry

při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat

na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému  vznícení oděvu

do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam  nepatří

pro případné rozšíření ohně si připravte vodu, písek nebo hlínu k hašení

nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, popel   zasypte hlínou nebo pískem.

Každý se musí chovat tak, aby nezpůsobil požár
Pokud fyzická osoba nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, dopustí se přestupku na úseku požární ochrany a za tento přestupek může být uložena pokuta do 20 tisíc korun (§ 78 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Dohlédněte na děti

Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, tedy i nad dětmi. Děti za svoji roztržitost mohou zaplatit zdravím, vy se rozhodněte, následně nevyhnete pokutě do 25 tisíc korun! V případě, že budete potřebovat zásah hasičů, volejte na tísňovou linku 112 nebo 150!

Evidence pálení HZS hl. m. Prahy    https://paleni.izscr.cz/

TZ: 25. 4. 2018, kpt. Ing. Ivana Svitáková
odbor prevence HZS hl. m. Prahy

 

 

 

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Žižkovské pivobraní bude na Parukářce již posedmé

Žižkovské pivobraní bude na Parukářce již posedmé, foto: ÚMČ Praha 3

Ve dnech 1. a 2. června na Vrchu sv. Kříže, jemuž se lidově říká Parukářka, proběhne 7. ročník Žižkovského...

GIBS stíhá policistu z Prahy za podvody

GIBS stíhá policistu z Prahy za podvody, foto: GIBS

Generální inspekce bezpečnostních sborů trestně stíhá jednoho příslušníka Policie ČR, který se dopustil série...

Český Aeroholding a Letiště Praha se spojí do jedné společnosti

Český Aeroholding a Letiště Praha se spojí do jedné společnosti, foto: Český Aeroholding, a.s.

Vláda na svém jednání schválila záměr fúze společností Český Aeroholding, a.s. a Letiště Praha, a.s.

Sokol otevře Tyršův dům veřejnosti

Sokol otevře Tyršův dům veřejnosti, foto: Česká obec sokolská

Tyršův dům na pražském Újezdě se společně s Michnovým palácem otevře o víkendu 19. – 20. května v rámci...

reklama reklama reklama
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
reklama
reklama