Univerzita Karlova přistoupila k prvnímu odejmutí titulů z důvodu plagiátorství

Rektor Univerzity Karlovy se v uplynulých měsících zabýval případem údajného plagiátorství diplomových prací absolventem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Plagiátorská činnost byla potvrzena, a proto rektor UK Tomáš Zima vyslovil neplatnost vykonání součástí státních zkoušek tedy obhajob diplomových prací.

V důsledku tohoto rozhodnutí daný absolvent pozbyl vysokoškolské vzdělání získané danými studii, jakož i akademické tituly. Rektor Zima považuje plagiátorství za jeden z nejvážnějších akademických prohřešků. Podvody při získávání VŠ diplomů jsou nepřijatelné a nepřípustné.

Rektor Univerzity Karlovy projednal záležitost s děkankou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákonů a vnitřních předpisů Univerzity Karlovy zahájil 12. července 2018 řízení o vyslovení neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek, obhajob diplomových prací daného absolventa.

Podkladem pro rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy byly texty obou diplomových prací, stanovisko přezkumné komise a Etické komise Univerzity Karlovy a výsledky systémů pro odhalování plagiátů závěrečných prací Theses a Turnitin. Bylo zjištěno, že absolvent diplomové práce připravoval bez průběžné spolupráce s vedoucím práce a zpracoval je mimo jeho součinnost a kontrolu, což lze v daném kontextu chápat jako projev utajování skutečného postupu při zhotovení textu obou diplomových prací.

Na základě uvedeného zjištění rektor UK došel k závěru, že je nepochybné a zcela prokázané, že absolvent v důsledku úmyslného a neoprávněného užití díla jiných osob hrubě porušující právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví, při sepisování svých diplomových prací vědomě, záměrně, a přitom nepřiznaně převzal, čili opsal podstatné části z jiné diplomové a rigorózní práce. Tím splnil jen zdánlivě podmínky stanovené zákonem o vysokých školách, studijním programem a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy, pro konání a úspěšné vykonání součásti státní zkoušky. Vzhledem k tomu, že stejným způsobem postupoval při sepisování obou diplomových prací, lze tvrdit, že šlo nejen o úmyslné, ale i o opakované jednání proti dobrým mravům. Daný absolvent tak řádně neukončil obě studia a oba akademické tituly magistr nezískal. Rektor UK považuje za jednoznačné a zcela prokázané, že tento absolvent nemohl být a jistě nebyl v dobré víře, pokud jde o vědomí řádného splnění všech jeho studijních povinností.

Proto rektor rozhodl tak, že součásti státních zkoušek, tj. obhajoby diplomových prací, které absolvent vykonal 26. září 2017, jsou neplatné a dnem, kdy se pravomocná rozhodnutí o neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek stanou účinnými, pozbývá vysokoškolská vzdělání získaná absolvováním navazujících magisterských studijních programů na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a akademické tituly „magistr"; tímto dnem pozbývají platnosti i vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu.

2. 11. 2018; TZ: UK

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Dnešní den si připomínáme významné události naší země

Dnešní den si připomínáme významné události naší země

Vypjatá období našich dějin vždy vyústí ve snahu lidí vypořádat se a skoncovat se zlem, nemorálností nejvyššího...

Pražská zoo je ideálním místem k podzimním výletům

K nejodolnějším zvířatům pražské zoo patří vlci eurasijští. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

Primáti skotačí v listí, panda červená si pochutnává na plodech dřišťálu, jeleni bělohubí jsou v říji.

Nejdražší nákupní ulice světa

Foto: Cushman & Wakefield

Česká republika se poprvé dostala do první dvacítky nejdražších nákupních ulic světa. Na špici žebříčku se...

Pražští celníci zajistili zboží za víc než 5 milionu korun

Foto: Celní úřad pro hlavní město Prahu

Dne 11. listopadu 2018 provedli pražští celníci kontrolu v areálu „Bleší trhy" ulice U Elektry, Praha 9 a objevili...

reklama reklama reklama
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
reklama
reklama