Univerzita Karlova přistoupila k prvnímu odejmutí titulů z důvodu plagiátorství

Rektor Univerzity Karlovy se v uplynulých měsících zabýval případem údajného plagiátorství diplomových prací absolventem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Plagiátorská činnost byla potvrzena, a proto rektor UK Tomáš Zima vyslovil neplatnost vykonání součástí státních zkoušek tedy obhajob diplomových prací.

V důsledku tohoto rozhodnutí daný absolvent pozbyl vysokoškolské vzdělání získané danými studii, jakož i akademické tituly. Rektor Zima považuje plagiátorství za jeden z nejvážnějších akademických prohřešků. Podvody při získávání VŠ diplomů jsou nepřijatelné a nepřípustné.

Rektor Univerzity Karlovy projednal záležitost s děkankou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákonů a vnitřních předpisů Univerzity Karlovy zahájil 12. července 2018 řízení o vyslovení neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek, obhajob diplomových prací daného absolventa.

Podkladem pro rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy byly texty obou diplomových prací, stanovisko přezkumné komise a Etické komise Univerzity Karlovy a výsledky systémů pro odhalování plagiátů závěrečných prací Theses a Turnitin. Bylo zjištěno, že absolvent diplomové práce připravoval bez průběžné spolupráce s vedoucím práce a zpracoval je mimo jeho součinnost a kontrolu, což lze v daném kontextu chápat jako projev utajování skutečného postupu při zhotovení textu obou diplomových prací.

Na základě uvedeného zjištění rektor UK došel k závěru, že je nepochybné a zcela prokázané, že absolvent v důsledku úmyslného a neoprávněného užití díla jiných osob hrubě porušující právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví, při sepisování svých diplomových prací vědomě, záměrně, a přitom nepřiznaně převzal, čili opsal podstatné části z jiné diplomové a rigorózní práce. Tím splnil jen zdánlivě podmínky stanovené zákonem o vysokých školách, studijním programem a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy, pro konání a úspěšné vykonání součásti státní zkoušky. Vzhledem k tomu, že stejným způsobem postupoval při sepisování obou diplomových prací, lze tvrdit, že šlo nejen o úmyslné, ale i o opakované jednání proti dobrým mravům. Daný absolvent tak řádně neukončil obě studia a oba akademické tituly magistr nezískal. Rektor UK považuje za jednoznačné a zcela prokázané, že tento absolvent nemohl být a jistě nebyl v dobré víře, pokud jde o vědomí řádného splnění všech jeho studijních povinností.

Proto rektor rozhodl tak, že součásti státních zkoušek, tj. obhajoby diplomových prací, které absolvent vykonal 26. září 2017, jsou neplatné a dnem, kdy se pravomocná rozhodnutí o neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek stanou účinnými, pozbývá vysokoškolská vzdělání získaná absolvováním navazujících magisterských studijních programů na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a akademické tituly „magistr"; tímto dnem pozbývají platnosti i vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu.

2. 11. 2018; TZ: UK

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Příprava projektu Kamýk

Příprava projektu Kamýk, foto: Trigema a.s.

Jedním z projektů, který připravujeme, je také Kamýk. Územní studie tohoto projektu je součástí platné Územně-plánovací...

Praha má nejvýkonnější superpočítač pro výzkum umělé inteligence v ČR

Praha má nejvýkonnější superpočítač pro výzkum umělé inteligence v ČR, foto: Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha

Superpočítač pro výzkum umělé inteligence v hodnotě 41,6 milionu korun je instalováno na ČVUT v Praze.

Sladká krása a úspěšná umělkyně Jaroslava Šípková

Sladká krása a úspěšná umělkyně Jaroslava Šípková, foto: Jaroslava Šípková

Cukrářské soutěže jdou téměř mimo zorný úhel veřejnosti. Přesto máme u nás osobnosti, které úspěšně reprezentují...

Muzeum MHD zahajuje již 27. sezonu a očekává jubilejního návštěvníka

Muzeum MHD zahajuje již 27. sezonu a očekává jubilejního návštěvníka, foto: DPP

Už tento pátek 19. dubna 2019 si přijdou na své všichni zájemci o prohlídku historických dopravních prostředků.

reklama
reklama