Zajímají vás rozhodnutí soudů?

Zajímají vás rozhodnutí soudů? Podle ombudsmanky by měly být přístupné online. Soudy v současnosti zveřejňují online jen málo rozhodnutí. Navzdory povinnosti (od roku 2002) zveřejňovat aspoň významná rozhodnutí, některé soudy nezveřejňují vůbec nic.

Tomuto tématu se věnoval kulatý stůl na téma Elektronické zveřejňování rozhodnutí soudů, který se uskutečnil 28. února v sídle ombudsmanky. Zaměřil se na otázku, jak nejlépe online zveřejňovat rozhodnutí soudů, aby byla zdarma v anonymizované formě přístupná široké veřejnosti. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Ministerstva spravedlnosti, Poslanecké sněmovny, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu, odborníci z akademické sféry z České i Slovenské republiky, zástupci soudů, ale rovněž zástupci advokátů, neziskových organizací a novinářů, jako nejčastější uživatelé databází rozhodnutí.

„Kulatý stůl navázal na mé šetření, z nějž vyplynulo, že současný systém zveřejňování vybrané judikatury krajských a vrchních soudů nefunguje. Soudy svou povinnost neplní navzdory instrukci Ministerstva spravedlnosti, aby judikáty zveřejňovaly," říká ombudsmanka Anna Šabatová a dodává: „Veřejnost v současnosti nemá bezplatný přístup ani k významným soudním rozhodnutím nižších soudů. Znalost judikatury však přispívá k předvídatelnému a jednotnému rozhodování soudů, a tím i k naplnění práva na spravedlivý proces. Na základě znalosti judikatury lze budovat také důvěru veřejnosti v justici."

Vzhledem k tomu, že výběr rozhodnutí se v praxi ukázal jako nefunkční, považuje ombudsmanka za optimální zveřejňovat všechna rozhodnutí soudů. Právě ke zveřejňování všech soudních rozhodnutí směřuje i současný trend v Evropě (avšak se zajištěním ochrany citlivých údajů, zvláštně pak např. u věcí týkajících se nezletilých). Přístup k ní by měl být bezplatný a online.

Již před kulatým stolem ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ombudsmance přislíbil nápravu současného stavu. Uvedl, že ministerstvo připravuje novou databázi rozhodnutí. Cílem ministerstva je zajistit co nejvíce automatizovaný proces zveřejňování rozhodnutí. V současné době testuje anonymizér, který by soudům postup při zveřejňování rozhodnutí zjednodušil. Současně Vláda ČR zavázala ministerstvo ke zveřejnění rozhodnutí textů pravomocných rozhodnutí soudů vrchních, krajských a okresních soudů v elektronické podobě v jedné soudní agendě do 31. 12. 2020.

Ministr souhlasil s názorem ombudsmanky, že povinnost soudů zveřejňovat rozhodnutí musí být dána zákonem, proto v rámci novelizace zákona o soudech a soudcích v roce 2019 přislíbil řešit i tuto otázku. Současně ministr uvedl, že vyhledávač rozhodnutí musí obsahovat alespoň třídění podle soudce, soudu, data vydání, oblasti, věci, druhu a rovněž fulltextové vyhledávání.

Kulatý stůl se věnoval praktickým otázkám, jako je anonymizace rozhodnutí, která zajišťuje ochranu soukromí při zveřejňování, a také zkušenostem s elektronickými databázemi judikatury vrcholných soudů České republiky a soudů ze  Slovenské republiky, kde jsou soudní rozhodnutí zveřejňována již od roku 2012.

Zúčastnil se i Jakub Michálek, předseda Podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku, který téma považuje za důležité, a podvýbor bude po ministerstvu vyžadovat pravidelné informace o konkrétních krocích ke zveřejňování rozhodnutí.

1. 3. 2019, T.Z.: ochrance.cz

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Další rychlodobíjecí stanice pro Prahu

Další rychlodobíjecí stanice pro Prahu, foto: Praha Press

Nová rychlonabíjecí stanice pro řidiče elektromobilů stojí v areálu obchodního centra Metropole Zličín. Spadá...

Širým světem se Zdeňkem Burianem

Širým světem se Zdeňkem Burianem, foto: Retro Gallery

Výstava Širým světem v sálech Obecního domu v Praze představuje více než 200 originálů malíře Zdeňka Buriana,...

Pražští celníci poprvé likvidovali zabavené výherní automaty

Pražští celníci poprvé likvidovali zabavené výherní automaty, foto: Celní úřad pro hl. m. Prahu

Celkem sedm kusů výherních automatů likvidovali pražští celníci ve středu 13. března ve firmě, jež se zabývá...

Letiště Václava Havla Praha se změní

Letiště Václava Havla Praha se změní, foto: Letiště Praha

Podobu prostoru před novým Terminálem 2 přiblíží architektonická výstava.

reklama reklama
reklama
reklama