Nový úřad korupci neodstraní

Komora daňových poradců zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů korupce. Nová pravidla nepovedou k zabránění korupčního jednání, ale pouze ke zvýšení administrativy pro zaměstnavatele a ke vzniku nových úřednických míst. Návrh se navíc dostává do konfliktu se zákonnou povinností daňových poradců a jejich zaměstnanců mlčet o klientských záležitostech.

Podle Komory není základním nástrojem boje proti korupci ochrana oznamovatelů, ale jasná a transparentní pravidla, jejichž dodržování je ze strany orgánů veřejné moci kontrolováno a vymáháno. Návrh zákona je nedomyšlený a nedopracovaný.  Přinese pouze zbytečné zvýšení administrativní zátěže a nabobtnávání státní správy bez toho, že by bylo dosaženo zamýšleného cíle.

Martin Kopecký, člen Prezidia KDP ČR, k tomu říká: „Návrh na jednu stranu chrání oznamovatele nejen korupčního jednání, ale všech trestných činů a přestupků, na druhé straně neřeší konflikt mezi nově navrhovaným právem zaměstnance daňového poradce být chráněn při oznámení podezření z trestného činu nebo přestupku zaměstnavatele, a jeho povinností mlčet o klientských záležitostech,   kterých se v rámci zaměstnání dozvěděl. Zákonná povinnost k mlčenlivosti totiž není ochrana daňového poradce, ale jeho klienta a je i v zájmu státu i celé společnosti."

Oslabení zákonné mlčenlivosti povede k oslabení důvěry mezi klienty a daňovými poradci a ostatními osobami se zákonnou povinností k mlčenlivosti a může způsobit přesun těchto osob do šedé či černé ekonomiky. Návrh zákona tak de facto může způsobit opak toho co je jím zamýšleno.  Navíc i pro tyto profese již platí obecná povinnost překazit a oznámit vybrané trestné činy uvedené v trestním zákoníku.

Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob,  dodává: „Komora nepovažuje za koncepční a efektivní zřízení dalšího úřadu, kterému by se oznámení měla podávat. Budou vznikat konfliktní a nejednoznačné situace v řízeních o podaných oznámeních a míře ochrany oznamovatelů. Navíc zákon neřeší situace, které jsou ekonomickou korupcí, ale nemají charakter trestného činu nebo přestupku, což může být korupce při tvorbě legislativy nebo jednání v rámci nekalé soutěže mezi podnikateli."

Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký

29. 11. 2018, TZ: Komora daňových poradců

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

ČR uspěla u Soudního dvora EU v oblasti DPH

ČR uspěla u Soudního dvora EU v oblasti DPH, foto: ©MZV

Česko zaznamenalo významný úspěch u Soudního dvora EU, který 19. prosince 2018 potvrdil postup české finanční...

Komentář: Vítáme, že Senát zamítl zrušení karenční doby

Komentář: Vítáme, že Senát zamítl zrušení karenční doby

Svaz průmyslu a dopravy vítá, že Senát zamítl zrušení karenční doby. Je to významný signál pro Poslaneckou sněmovnu,...

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro...

Pozor na falešné faktury!

Pozor na falešné faktury!

Bezpečnostní společnost ESET detekuje novou vlnu kampaně, cílenou na české uživatele, která zneužívá škodlivé...

reklama reklama reklama
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
reklama