Za I. čtvrtletí ČTÚ obdržel 554 stížností účastníků elektronických komunikací

Poškodí-li Česká pošta při přepravě křehkou zásilku, nemůže reklamaci odmítnout s poukazem na zvláštní povahu věci.

K tomuto závěru dospěl ČTÚ v případu, kdy posuzoval parametry obsahu přepravované zásilky (konkrétně se jednalo o velikonoční kraslici ze pštrosího vejce). Informuje o něm dnes vydaná monitorovací zpráva. Zdobené pštrosí vejce bylo odesláno jako balík do ruky s doplňkovou službou křehce a udanou cenou 2.500 korun. Kraslici chránil obal z hedvábného papíru, bublinkové fólie a uložena byla do vícevrstvé kartonové krabice ze všech stran vyložené kousky mirelonu.

Monitorovací zpráva dále nabádá k obezřetnosti před podezřelými nabídkami služeb elektronických komunikací na webu. ČTÚ zaznamenal několik případů nabídek, u kterých nebyl zveřejněn návrh smlouvy, nebylo jasné, kdo je faktický poskytovatel služby, a výslovně se zde uvádělo, že uživatel nemá zaručenu možnost ponechat si telefonní číslo v případě změny operátora. Web i v dalších ohledech budil dojem, že se může jednat o podvod za účelem vylákání peněz bez toho, že by bylo poskytnuto odpovídající protiplnění.

Návrh Testu tří kritérií ke zvažovanému trhu mobilních služeb ČTÚ projedná s Evropskou komisí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neuplatnil k návrhu žádné zásadní připomínky. Podle závěrů jednání s Evropskou komisí ČTÚ rozhodne o dalším postupu.

Za I. čtvrtletí ČTÚ obdržel 554 stížností účastníků elektronických komunikací. Informuje o tom příloha monitorovací zprávy, která poukazuje na to, že nejčastěji si lidé stěžovali na nedodržení informační povinnosti operátora v případě jednostranné změny smlouvy. Rozhodne-li se operátor takto jednostranně změnit smlouvu, je povinen účastníka informovat nejen o změně, ale i o jeho právu ukončit smlouvu bez sankce v případě, že zákazník se změnou nesouhlasí. Dále se objevovaly i stížnosti na automatický dokup dat, a to i v případech, kdy účastníci měli tuto službu blokovanou.

TZ: 16. 5. 2018 Český telekomunikační úřad

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Veletrh Tendence 2018 odhalí trendy pro podzim/zimu 2018

Tendence 2018, Frankfurt nad Mohanem, Německo

Mezinárodní veletrh v německém Frankfurtu nad Mohanem se zaměřením na domácnost je inspirací pro obchodníky, designery...

Novinky v pojištění automobilů

Autoasistence pracují s novými technologiemi

Autoasistence pracují s novými technologiemi.

Národní dotace pro chovatele prasat a drůbeže

Národní dotace pro chovatele prasat a drůbeže

Ministerstvo zemědělství i v roce 2018 usiluje o maximální podporu z národních zdrojů pro chovatele prasat a drůbeže.

Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu

Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu

Česká republika má jako jedna z mála zemí zaveden režim nulové tolerance k alkoholu v dopravě. Kromě nás má nulovou...

reklama reklama reklama
reklama