Zdaňování v neziskovém sektoru aneb, kde končí zákon a začínají pochybnosti

Mnohá témata zdaňování v neziskovém sektoru nemají přímočará a jednoznačná řešení. Na problémy a nejednoznačnost poukázal seminář, který pořádala Komora daňových poradců.

Celým seminářem se jako červená nit táhla problematika dopadů změny právní formy neziskových organizací resp. vznik či zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb v průběhu zdaňovacího období. Tyto skutečnosti ve většině případů znamenají jiný přístup při výpočtu daně z příjmů právnických osob a to přechodem z úzkého na široký základ daně či naopak. Obdobné otázky se týkají souvisejícího vzniku či zániku možnosti využití položky snižující základ daně a navazujících změn při aplikace daně silniční.Jak ukázaly jednotlivé prezentace přednášejících a následná diskuse, řešením je vždy hledání smyslu právní úpravy a nikoliv mechanická aplikace zákona.

Jak úvodem semináře uvedl Ing. Jaromír Adamec, vedoucí Sekce neziskové organizace, který celý seminář moderoval: „Neziskové organizace mají historicky odlišné postavení v daňových zákonech a správná aplikace daňových předpisů je bez kvalitního odborníka, daňového poradce specializujícího se na tento typ daňových poplatníků, mnohdy nemožná. Přesto i přes jeho práci některé problémy nemusí mít jediné správné řešení. A právě tento seminář si položil za cíl na ně upozornit a možná východiska navrhnout."

Seminář zabývající se otázkami zdaňování neziskových organizací se konal 23. listopadu 2018 v Praze. Daňoví poradci, členové Sekce neziskové organizace, ve svých prezentacích poukázali na problémy s praktickou aplikací daňových zákonů v neziskovém sektoru, se kterými se reálně potkávají ve své praxi. Díky kladnému ohlasu během semináře a takřka plnému přednáškovému sálu je již nyní v jednání příprava dalšího ročníku, který zaměří svoji pozornost na daň z přidané hodnoty a daňové problémy dotací.

26. 11. 2018, TZ: Komora daňových poradců ČR, Sekce neziskové organizace

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

ČR uspěla u Soudního dvora EU v oblasti DPH

ČR uspěla u Soudního dvora EU v oblasti DPH, foto: ©MZV

Česko zaznamenalo významný úspěch u Soudního dvora EU, který 19. prosince 2018 potvrdil postup české finanční...

Komentář: Vítáme, že Senát zamítl zrušení karenční doby

Komentář: Vítáme, že Senát zamítl zrušení karenční doby

Svaz průmyslu a dopravy vítá, že Senát zamítl zrušení karenční doby. Je to významný signál pro Poslaneckou sněmovnu,...

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro...

Pozor na falešné faktury!

Pozor na falešné faktury!

Bezpečnostní společnost ESET detekuje novou vlnu kampaně, cílenou na české uživatele, která zneužívá škodlivé...

reklama reklama reklama
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
reklama