ČZU hostila setkání předsednictev akademických senátů pražských vysokých škol

Historicky třetí setkání zástupců akademických senátů pražských vysokých škol a první na ČZU se uskutečnilo ve středu 20. června 2018 v odpoledních hodinách.

Společná akce zástupců akademických senátů osmi pražských vysokých škol byla netradičně zahájena společným obědem v Akademickém klubu, kde účastníky přivítal rektor České zemědělské univerzity profesor Petr Sklenička. Hlavním bodem setkání se stala pracovní debata věnovaná aktuálním tématům současného českého, především však pražského vysokého školství. Představitelé hlavních samosprávných orgánů zúčastněných vysokých škol zde diskutovali o problematice financování vysokého školství, stavu a průběhu institucionálních akreditací či o riziku možného omezování akademických svobod zastupitelských orgánů vysokých škol. Účastnící diskuse se shodli na vhodnosti prezentovat svůj společný názor připravovaným prohlášením. Následně účastníky čekala komentovaná prohlídka univerzitního kampusu. Program završil společenský večer v Kruhové hale.

Akce se zúčastnilo celkem 22 zástupců z osmi pražských vysokých škol. Novinkou setkání byla účast zástupců z uměleckých vysokých škol a státní vysoké školy. Setkání se rovněž jako host účastnil předseda Fóra předsedů AS při RVŠ prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., který je zároveň předsedou akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně a místopředsedou RVŠ.

Seznam akademických senátů vysokých škol, jejichž zástupci se zúčastnili akce:

Akademie múzických umění v Praze

Univerzita Karlova

České vysoké učení technické v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Policejní akademie ČR

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

22. 6. 2018; TZ: ČZU

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

V Ostravě navýší a zmodernizují kapacity superpočítačového centra

Foto: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava byla podepsána smlouva na modernizaci HPC systémů pro IT4Innovations...

ZČU otevřela laboratoř pro internet věcí

ZČU otevřela laboratoř pro internet věcí, foto: ZČU

IoT laboratoř neboli laboratoř pro internet věcí dnes otevřela Západočeská univerzita v Plzni. Poskytne prostor pro...

Mezinárodní den archeologie spolupořádají archeologická pracoviště FF UK již popáté

Ilustrační foto: Stanislava Nopová

Přijďte v sobotu 20. října od 10:00 do 16:00 hodin slavit spolu s námi svátek archeologie do areálu pražského Karolina.

VŠE spouští první program MBA v ČR zaměřený na nemovitosti a jejich oceňování

VŠE spouští první program MBA v ČR zaměřený na nemovitosti a jejich oceňování, foto: VŠE

Na Vysoké škole ekonomické v Praze bude v listopadu 2018 zahájen nový program MBA, Nemovitosti a jejich oceňování.

reklama reklama reklama reklama