Masarykova univerzita si smí sama schvalovat studijní programy

Univerzita si tak po dobu dalších deseti let bude sama schvalovat a upravovat své studijní programy. Podobně jako před časem Univerzita Karlova získala Masarykova univerzita toto oprávnění pro všech 23 oblastí vzdělávání, o které požádala.

Studijní programy bude na univerzitě nově schvalovat Rada pro vnitřní hodnocení, kterou si pro tyto účely škola ustavila.

„Rozhodnutí NAÚ je završením úsilí mnoha lidí, kteří na univerzitě dlouhodobě rozvíjejí systém vnitřního hodnocení a pečují o kvalitu vzdělávání. Získali jsme větší autonomii a zároveň významnější díl odpovědnosti vůči společnosti. Toto nově nabyté oprávnění nám umožní, abychom učili lépe," řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Udělení institucionální akreditace je podmíněné tím, že má vysoká škola funkční vnitřní systém kontroly kvality, který pracuje se zpětnou vazbou nejen od akademiků, ale také od studentů nebo odborníků z praxe. Žádost o udělení institucionální akreditace podala Masarykova univerzita v prosinci loňského roku. Úřad využil zákonnou 150denní lhůtu, aby ji prostřednictvím svých hodnoticích komisí složených z desítek odborníků prozkoumal. Univerzitní Rada pro vnitřní hodnocení mezitím již podle nových pravidel zahájila přípravu na vnitřní akreditaci inovovaných studijních programů, do kterých se budou uchazeči poprvé hlásit už od podzimu roku 2018. Výuka pak začne v akademickém roce 2019/20.

„Máme vše připraveno tak, abychom ihned po obdržení písemného rozhodnutí o udělení institucionální akreditace mohli začít s vnitřní akreditací nové nabídky studijních programů, která již bude reflektovat změny vyplývající z novely zákona o vysokých školách," informoval místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity Ladislav Rabušic.

Nabídka studijních programů se na Masarykově univerzitě v řadě případů zpřehlední. Cílem je, aby si studenti mohli lépe zvolit svůj plán studia a rozhodnout se pro jeho užší zaměření až v pozdějších semestrech.

26. 5. 2018; TZ: Masarykova univerzita

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Vědci z Masarykovy univerzity získali 100 milionů na vývoj protinádorových látek

Hlavní řešitel projektu Kamil Paruch z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU

Chemici a biologové z Masarykovy univerzity (MU) získali 100 milionů korun na další vývoj látek, které by mohly být...

Budou otevřeny nové akreditované obory pro výrobu obuvi v Anglii

Budou otevřeny nové akreditované obory pro výrobu obuvi v Anglii, foto: Londýn, Praha Press

Britský průmysl obuvi uvádí na trh nové akreditované učební obory pro výrobu obuvi, které se akreditují na národní...

Program Mladých delegátů do OSN

Vlajka OSN, Foto: (@MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká rada dětí a mládeže...

Jihomoravské inovační centrum chce inspirovat studenty k podnikání

Jihomoravské inovační centrum chce inspirovat studenty k podnikání, foto: JIC

Workshopy jsou součástí projektu KaPoDav. Pod záštitou Jihomoravského kraje se na něm podílí devět institucí a...

reklama reklama