Nový doktorský studijní program Farmaceutické fakulty má první absolventy

V minulých dnech proběhly na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno historicky první obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky doktorského studijního programu Bezpečnost a kvalita léčiv.

Jedná se o první tři dokončená studia v nejmladší oborové radě na Ústavu aplikované farmacie. Tento interdisciplinární obor získal akreditaci před čtyřmi lety a první studenti zahájili svá studia v akademickém roce 2013/2014. V současné době studují obor dva studenti v prezenční a devatenáct studentů v kombinované formě studia.

Nový obor je zajímavý zejména tím, že se věnuje neobvyklým projektům, které stojí na pomezí klasických farmaceutických disciplín. Můžeme do něj zahrnout například průmyslové aplikace, právnická témata, registraci léčiv, klinickou farmacii, farmakoekonomiku, nežádoucí účinky léčiv, organizaci farmaceutické péče a další.

Komise hlasuje o výsledku obhajobyTvůrcem studijního programu je Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA, který dlouhodobě zastává názor, že farmacie není pouze lékárenství, ale že uplatnění nalézá také v průmyslu či v ekonomice. Při nynějších prvních obhajobách v této oborové radě byla pod jeho vedením představena a obhájena disertační práce zaměřená na problematiku padělků léčiv v evropském kontextu a dále práce zaměřená na vývoj a ekonomické aspekty registrace léčiv v evropském hospodářském prostoru. Školitelem třetí obhájené práce, věnované klinické farmacii, byl PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

„Klinická farmacie je relativně nový, intenzivně se rozvíjející základní obor farmacie, který se věnuje přímo práci s pacienty, většinou formou konziliární spolupráce s ošetřujícími lékaři, a právě v tomto oboru vidím odborný přínos klinické farmacie do budoucna. Stáváme se součástí týmu ovlivňujícího přímo léčebnou péči o pacienty. Tato specializovaná odbornost je mimo klasickou představu farmaceuta, nepůsobíme jen za tárou v lékárně, ale i u lůžka pacienta. Obor Klinická farmacie je v současnosti rozvíjen převážně přímo v nemocnicích, kde kromě klasické konziliární péče o pacienty děláme i informační servis lékařům, čímž zvyšujeme bezpečnost a účelnost farmakoterapie na odděleních," vysvětluje PharmDr. Šaloun.

14.10.2017; TZ: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Z tisícovky vybraných evropských vysokých škol je VŠE nejlepší

Z tisícovky vybraných evropských vysokých škol je VŠE nejlepší. Foto VŠE

VŠE se v letošním jubilejním 10. ročníku mezinárodního žebříčku Eduniversal umístila na prvním místě a získala...

Olomoučtí medici připravili osvětovou kampaň o cukrovce

Foto: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Olomoučtí medici zvou na Světový den diabetu 2017. Přijďte se informovat o cukrovce.

Na Technické univerzitě Ostrava startuje další ročník na podporu podnikání

Na Technické univerzitě Ostrava startuje další ročník na podporu podnikání, foto Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Program na podporu podnikání GREEN LIGHT otevírá příjem přihlášek do svého 5. ročníku. Zájemci o rozjezd podnikání...

reklama reklamareklama reklama