Americká hematologická asociace ocenila brněnské vědce

Myeloidní tým byl oceněn na půdě Americké hematologické asociace.

Výsledky vědecké práce myeloidního týmu Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno získaly v rámci 59. ročníku kongresu Americké hematologické asociace (ASH) ocenění ASH Abstract Achievement Award za práci s názvem Simulation of AML Clonality in Patient-Derived Xenografts. Práce se zabývá studiem lidských leukemických buněk na speciálním myším modelu, který umožňuje simulaci a studium akutní myeloidní leukémie (AML) in vivo.

Rozhovor na toto téma nám poskytl vedoucí člen týmu prof. Zdeněk Ráčil z IHOK FN Brno.

Zdeněk Ráčil z IHOK FN Brno, foto FN Brno

Jakým způsobem výzkum probíhal?

Základem tohoto výzkumu jsou imunodeficientní myši, které nám umožňují simulovat akutní myeloidní leukemii v živém organizmu. Výzkum probíhá tak, že na začátku získáme leukemické buňky od vhodného pacienta, a tyto následně injikujeme do myší. Buňkám necháme určitý čas, aby se mohly „uhnízdit" v myší kostní dřeni a začít se množit, podobně jako je tomu u pacienta. V dalším bodě buňky z myší odebereme a naším cílem je identifikovat spektrum jejich genetických mutací. Zároveň máme k dispozici stejnou informaci o mutacích, které se původně vyskytovaly u pacienta. Můžeme tak porovnat, které mutace se v myších zachovaly a které naopak zmizely nebo vznikly nově a sledovat tak biologii onemocnění.

Jak dlouho jste na tomto výzkumu pracovali?

Tento typ výzkumu je časově náročný. Je to z důvodu, že leukemické buňky musíme v myších nechat růst 3 až 4 měsíce a teprve následně máme materiál ke studiu. Práce nám tak zabrala 3 roky, než jsme úspěšně transplantovali buňky od dostatečného počtu pacientů. Samotnému projektu pak ještě předcházelo testovací období asi 1 až 2 let, během kterého jsme daný myší model zavedli a ověřili.

Co bylo cílem práce Vašeho týmu? Podařilo se potvrdit Vaše úvodní předpoklady?

Cílem práce bylo detailněji prozkoumat biologii tohoto různorodého onemocnění. Při sledování vývoje u pacientů jsme spíše v roli pasivních pozorovatelů, kdežto experimenty na myších modelech nám umožňují aktivněji zasahovat do děje a sledovat růst leukemie v různých podmínkách.

Co se týče předpokladů, naší počáteční otázkou bylo, nakolik bude vůbec lidská leukemie vygenerovaná v myši odpovídat tomu, co vidíme u pacientů. Ukázalo se však, že model odpovídá a ty rozdíly, které pozorujeme, jsou přesně ty biologické odchylky, na základě kterých vidíme, jak onemocnění funguje.

V čem jsou pro Vás závěry výzkumu určující pro další vývoj léčby leukemie?

Výsledky projektu nám umožnily identifikovat typy mutací, které jsou pro růst leukemie nezbytné a naopak mutace, které jsou pouze přidružené, podpůrné. Z těchto dat můžeme zpětně poskládat mozaiku vývoje onemocnění u konkrétních pacientů a studovat tak jeho komplikovanou biologii. Konečným výsledkem pak může být například návrh nové cílené léčby nebo úprava stávajících léčebných postupů, a to podle nejaktuálnějších poznatků.

Jaký má Váš výzkum dopad pro běžnou klinickou praxi?

Tento výzkum nám umožňuje „přenést" akutní leukemii do zvířecích modelů, u kterých díky tomu, že nemají lidský imunitní systém, může dojít k snadnějšímu růstu některých subpopulací nádorových buněk. Jsme tak schopni identifikovat tyto subpopulace, které jsou příčinou selhání protinádorové léčby anebo příčinou relapsu, tedy návratu leukemie.

29.11.2017; TZ: FN Brno

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Cukrovka stojí rok od roku více peněz. Její léčba spolyká až polovinu toho, co rakovina

Cukrovka stojí rok od roku více peněz. Její léčba spolyká až polovinu toho, co rakovina. Foto pixabay.com

Těsně pod hranicí sedmi miliard korun se loni zastavily náklady na léčbu klientů VZP s diabetem.

Počet českých pacientů na antibiotikách mírně roste

Počet českých pacientů na antibiotikách mírně roste. Foto pixabay.com

Češi užívají více antibiotik. Podle dat České průmyslové zdravotní pojišťovny se spotřeba léků zabraňujícím...

Západočeská univerzita v Plzni organizuje festival o mateřství

Západočeská univerzita v Plzni organizuje festival o mateřství, ilustrační foto UWB Plzeň

Na sobotu 11. listopadu připravila Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni jednodenní festival...

reklama reklamareklama
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
reklama