Mezinárodní den muzeí a galerií oslaví Národní galerie v Praze dnem volného vstupu.

V neděli  dne 18. května od 10.00 do 18.00 hodin bude v rámci Dne muzeí a galerií zpřístupněna Národní galerie v Praze zdarma.

Z programu vybíráme: v čase od 13.30–16.00 hod. bude otevřená výtvarná dílna pro všechny návštěvníky, program k výstavě Příběh Veletržního paláce. Zapojte se do tvorby kdykoliv během trvání. Probíhá v prostoru KORZO v přízemí – za prosklenými výlohami do ulice Dukelských hrdinů.

V 16.30 hod. proběhne komentovaná prohlídka výstavy s kurátory Radomírou Sedlákovou a Jakubem Potůčkem (doba trvání: 60 min., místo setkání - v mezaninu před návštěvnickými výtahy)

Výstava Příběh Veletržního paláce

Veletržní palác je součástí českého architektonického dědictví jako významná stavba raného funkcionalismu. Příběh Veletržního paláce se začal psát v roce 1924, kdy společnost Pražských vzorkových veletrhů (PVV) přes svou dceřinou společnost vyzvala k účasti v architektonické soutěži na vytvoření nové veletržní čtvrti Prahy, nazvané Veletržní City,  šest architektů: Aloise Dryáka, Josefa Fuchse, E. Kotka, Miloše Vaněčka, Františka Rothmayera a Oldřicha Tyla. Byli to tvůrci z různých generací, kteří představovali různé pojetí architektury – od dekorativismu až po funkcionalismus.

Porota rozhodovala ve dvou kolech. Z prvního vybrala architekty Dryáka, Tyla a Fuchse, ze druhého byl vybrán společný návrh Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse. A ti hned v roce 1925 navrhli první palác, který se také okamžitě začal stavět. Stavba byla svěřena vynikající stavební firmě Karla Skorkovského, jenž sám patřil k předním statikům betonových konstrukcí a spolupracoval se Stanislavem Bechyněm. Díky tomu Praha dostala v prvním Veletržním paláci dílo ukazující názorně eleganci a subtilnost železobetonové skeletové stavby.

Veletržní palác hlavní vstup, výstava Příběh Veletržního paláce, foto NG Praha

Kavárna v 6.poschodí, konec 20.let, výstava Příběh Veletržního paláce, foto NG Praha

Veletržní palác během 20.let, výstava Příběh Veletržního paláce, foto NG Praha

Již v září 1928 se ve Veletržním paláci konal první veletrh, a při té příležitosti byla také poprvé veřejnosti představena Slovanská epopej Alfonse Muchy. V průběhu roku 1929 se palác ještě dokončoval a postupně začal sloužit celý – nejen pro veletrhy, které se konaly pravidelně na jaře a na podzim. Byla v něm i řada restaurací, bylo v něm největší pražské kino, v jeho malé dvoraně se konaly také výstavy umění. Tak fungoval Veletržní palác v podstatě až do roku 1951, kdy byly PVV zrušeny. Palác se proměnil v kancelářskou budovu, v níž sídlily podniky zahraničního obchodu.

V roce 1974 Veletržní palác vyhořel. A následujících pět let Praha řešila problém, co s ním. Silné byly tlaky na jeho zbourání, protože ohněm a vodou poškozená železobetonová konstrukce se zdála být neopravitelná. Ovšem velké byly i tlaky opačné, které chtěly uchovat jednu z prvních staveb svého druhu u nás nejen v Praze, stavbu, kterou trochu závistivě studoval i slavný Le Corbusier.

Postupem času se ukázalo, že vyhořelou stavbu lze rekonstruovat. Pak začaly další diskuse o tom, k jakému účelu by měla sloužit. Nápadů bylo mnoho: nemocnice, studentská kolej, obchodní dům, kancelářská budova, muzeum revolučního dělnického hnutí, správní budova pro Prahu 7 anebo univerzitní budova. Postupně vykrystalizovala myšlenka zprvu neznámá – rekonstruovat Veletržní palác pro sbírky umění 20. století Národní galerie v Praze.

Palác byl v roce 1980 Národní galerii skutečně přidělen. Byl jmenován generální projektant, kterým se stal Stavoprojekt Liberec. Právě jeho architekti v čele s Miroslavem Masákem byli ti, kdo Veletržní palác uchránili jak před zbouráním, tak před jiným, nevhodným využitím. Stavba byla v první etapě dokončena v roce 1993 a v roce 1995 byla pro veřejnost otevřena tři podlaží stálých expozic. V nich se představilo nejen výtvarné umění, ale také architektura, design a scénografie. Expozice byla definitivně dokončena v roce 2000, kdy se rozšířila na celkem čtyři podlaží, a jedno vymezila pro krátkodobé výstavy.

Současná výstava Příběh Veletržního paláce provází návštěvníka historií paláce.

Při studiu dochovaného archivu Pražských vzorkových veletrhů byly objeveny mnohé nové skutečnosti. Např. o tom, že se soutěží na palác se pravděpodobně manipulovalo. Nebo rozpočty stavby, které způsobily, že palác byl pro svého stavebníka zdrojem neustálých finančních potíží. Nebo o tom, jaký byl osud dr. V. Boháče, který za vznikem PVV i výstavbou Veletržního paláce stál. Nebo o tom, že se tu poprvé představila televize, kterou ovšem výrobci rozhlasových přijímačů odsoudili jako cosi, co nemá budoucnost. Byly také nalezeny nové fotografie ze života veletrhů, a to včetně jediné fotografie, dokumentující smutnou historii Nového výstaviště za 2. světové války, kdy sloužilo jako shromaždiště židovských transportů.

Exponáty výstavy jsou plány dokumentující architektonický vývoj paláce až do otevření v roce 2000, fotografie ze života veletrhů, ale také ze stavu po požáru. Mnohé materiály jsou veřejnosti představeny poprvé. Exponáty jsou z majetku Národní galerie v Praze, Národního technického muzea, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Archivu hlavního města Prahy a soukromých sbírek.

Výstava se koná v rámci série akcí k roku 40. výročí požáru Veletržního paláce, nad nímž záštitu převzal primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.

Kontakty:

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7 - Holešovice

Obchodní pasáž, výstava Příběh Veletržního paláce, foto NG Praha

Veletržní palác během veletrhu, výstava Příběh Veletržního paláce, foto NG Praha

Malá dvorana, výstava Příběh Veletržního paláce, foto NG Praha

Velká dvorana během veletrhu, výstava Příběh Veletržního paláce, foto NG Praha

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Most Legií bude pro uzavřen pro veškerou dopravu

Foto: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Od pondělí 19. listopadu se na týden uzavře most Legií pro veškerou dopravu. Plánovanou výluku tramvají doprovodí...

Do NTK i za hudebním archivem Supraphonu

Do NTK i za hudebním archivem Supraphonu, foto: Stanislava Nopová

Národní technická knihovna (NTK) vyjednala pro své registrované zákazníky exkluzivní přístup ke zvukovému digitálnímu...

Činohra Národního divadla uvádí Netrpělivost srdce Stefana Zweiga

Stefan Zweig: Netrpělivost srdce, Radúz Mácha a další foto: Martin Špelda

Mistrovský román rakouského prozaika a esejisty Stefana Zweiga (1881–1942), založený na pronikavém popisu psychologie...

Karlovo náměstí čeká velká proměna

Karlovo náměstí čeká velká proměna, foto: MHMP

Karlovo náměstí se změní pod taktovkou německého krajináře a dvou tuzemských architektonických studií.

reklama reklama reklama
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
reklama
reklama