Ochrana osobních údajů

Noviny Praha Press, vydává firma: Stanislava Nopová – CHRYSOS26, IČ 155 89 731, se sídlem 503 33 Praskačka 40, okr. Hradec Králové, živnostenské oprávnění vydané Magistrátem města Hradec Králové, číslo z živnostenského rejstříku 838. Kontaktní e-mailová adresa: info@prahapress.cz (dále jen „společnost"), poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji inzerentů, osob jinak dotčených v odborných textech, reportážích, foto-reportážích a video-reportážích (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 89–90) nakládá v souladu s platnými právními předpisy.  Společnost je správcem. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, přesnost, korektnost, transparentnost a důvěrnost osobních údajů.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Společnost zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu v souladu s národní i evropskou legislativou za účelem vydávání novin Praha Press a jejich on-line verze na www.prahapress.cz.

Nařízení GDPR vstoupilo v platnost 25. května 2018. Od tohoto data máte možnost uplatnit svá práva na: přístup k osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování údajů, vznesení námitky proti zpracování, podání stížnosti na zpracování osobních údajů, prostřednictvím e-mailové adresy info@prahapress.cz. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizovány.

Dne 26. 5. 2018

Evropské umění od antiky do baroka

Foto: Roelandt Savery, Krajina s ptáky / Lanscape with Birds, 1622, ngprague.cz

Ve třech podlažích Šternberského paláce jsou vystavena díla antického starověku, ikony a dále umění nizozemské,...

Praha chce posílit noční klid

Praha chce posílit noční klid, foto: Stanislava Nopová

Vybrané ulice v centru Prahy omezí zkušebně v nočních hodinách provoz. Tři dubnové víkendy po sobě budou v noci...

Praha vyhlašuje výběrové řízení na ředitele magistrátu

Praha vyhlašuje výběrové řízení na ředitele magistrátu, foto: Stanislava Nopová

Hlavní město dnes vypsalo výběrové řízení na ředitele Magistrátu hlavního města Prahy. Bližší informace spolu...

Stravovací zařízení byla i v roce 2018 pod kontrolou

Stravovací zařízení byla i v roce 2018 pod kontrolou, foto: Praha Press

V roce 2018 udělili pražští hygienici ve stravovacích zařízeních pokuty za bezmála 3 miliony korun.

reklama reklama