Ochrana osobních údajů

Noviny Praha Press, vydává firma: Stanislava Nopová – CHRYSOS26, IČ 155 89 731, se sídlem 503 33 Praskačka 40, okr. Hradec Králové, živnostenské oprávnění vydané Magistrátem města Hradec Králové, číslo z živnostenského rejstříku 838. Kontaktní e-mailová adresa: info@prahapress.cz (dále jen „společnost"), poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji inzerentů, osob jinak dotčených v odborných textech, reportážích, foto-reportážích a video-reportážích (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 89–90) nakládá v souladu s platnými právními předpisy.  Společnost je správcem. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, přesnost, korektnost, transparentnost a důvěrnost osobních údajů.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Společnost zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu v souladu s národní i evropskou legislativou za účelem vydávání novin Praha Press a jejich on-line verze na www.prahapress.cz.

Nařízení GDPR vstoupilo v platnost 25. května 2018. Od tohoto data máte možnost uplatnit svá práva na: přístup k osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování údajů, vznesení námitky proti zpracování, podání stížnosti na zpracování osobních údajů, prostřednictvím e-mailové adresy info@prahapress.cz. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizovány.

Dne 26. 5. 2018

Plně průjezdný Jiráskův most

Plně průjezdný Jiráskův most, foto: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Od pondělí 20. srpna bude plně průjezdný Jiráskův most, včetně navazujících komunikací předmostí v části...

Můžete přispět nápadem k novému navigačnímu systému města

Můžete přispět nápadem k novému navigačnímu systému města, foto: Praha Press

V první polovině července ROPID společně se zástupci městských organizací představil v pražském CAMPu nový projekt...

Před koncem prázdnin bude D1 u Prahy průjezdná bez omezení

Před koncem prázdnin bude D1 u Prahy průjezdná bez omezení, foto: MD ČR

Rekonstrukce dálnice D1 u Prahy jde do finále. Za dva týdny bude hotová oprava asfaltového krytu vozovky v obou směrech...

Na pražském letišti celníci zachytili tablety ze zmijovice hadové

Na pražském letišti celníci zachytili tablety ze zmijovice hadové, foto: Celní úřad Praha Ruzyně

Tento týden zajistili ruzyňští celníci na Letišti Václava Havla v Praze zásilky obsahující zboží, které podléhá...

reklama
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
reklama
reklama