Mimořádná osobnost evropských dějin Karel IV.

V letošním roce uplyne 700 let od narození významného českého panovníka Karla IV. Narodil se 14. května 1316, byl synem Elišky z rodu Přemyslovců a českého krále Jana z dynastie Lucemburků.

Českým králem se stal v roce 1346 a vládl po dobu 32 let. Jako první český král se stal císařem Svaté říše římské a vládcem všech království Svaté říše římské. Karel IV. Patřil mezi nejvýznamnější evropské osobnosti své doby. Proslul založením univerzity v Praze, výstavbou Nového Města pražského, kamenným mostem spojujícím oba břehy Vltavy a mnoha dalšími počiny, které změnily tvář Prahy a pozitivně zviditelnily český stát.

K výročí narození tohoto významného politika 14. století uspořádá výstavu Národní galerie v Praze, Dům bavorských dějin ve spolupráci s Vědeckým centrem pro dějiny a kulturu východní a střední Evropy při univerzitě v Lipsku.

Lauf, královská rezidence Karla IV. nedaleko Norimberku, pohled do trůnního sálu, kolem 1360, foto Radovan Boček.

Z tiskové zprávy Národní galerie v Praze: „Výstava představí Karla IV. jako mimořádnou osobnost evropských politických a kulturních dějin, jako zbožného, vzdělaného, cílevědomého a prozíravého panovníka, který k prosazení vlastních cílů neváhal použít širokou paletu diplomatických prostředků, lest a taktizování nevyjímaje. Jedním z nezaměnitelných rysů Karlovy vladařské koncepce bylo programatické využívání výtvarného umění a architektury k propagaci císařského majestátu. Karel IV. se zapsal do historie jako jeden z nejvelkorysejších uměleckých mecenášů a zakladatelů, současně také jako jeden z nejčastěji zobrazovaných panovníků v dějinách středověké Evropy."

Datum konání: 15. 05. 2016 - 25. 09. 2016
Místo konání: Valdštejnská jízdárna

Koruna Karla IV., kterou byl korunoví římským králem v Cáchách, Praha 1349, Cachy, pokladnice domu, foto Domské muzeum Cáchy

Autoři výstavy:

  • Jiří Fajt (Národní galerie v Praze)
  • Susanne Jaeger, Markus Hörsch, Christian Forster (Vědecké centrum pro dějiny a kultury středovýchodní Evropy při univerzitě v Lipsku)
  • Michael Lindner, Olaf Rader (Berlín – Brandenburská akademie věd)
  • Martin Bauch (Německý historický institut (DHI) Řím)
  • Eva Schlotheuber (Univerzita Düsseldorf)
  • Wolfgang Jahn, René Küpper (Dům bavorských dějin Augsburg)

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Výrazná osobnost českého sportu Petr Koukal naposledy v Centru Černý Most

Výrazná osobnost českého sportu Petr Koukal naposledy v Centru Černý Most. Foto Centrum Černý Most

Všichni fanoušci trojnásobného olympionika Petra Koukala mají jedinečnou šanci ho ještě jednou spatřit v plném...

Národní galerie vystavuje dílo vizionáře Zdenka Rykra

Zdenek Rykr - Obaly čokolády a bonbonů Orion, foto Národní galerie v Praze

Osobnost i dílo Zdenka Rykra lze jen obtížně definovat. Na jedné straně stojí outsider umělecké komunity, na straně...

Filmový kouzelník Karel Zeman

Filmový kouzelník Karel Zeman, foto Muzeum Karla Zemana

Před několika dny uplynulo 105 let od narození Karla Zemana, velkého českého filmového režiséra, výtvarníka, loutkaře,...