Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti ÚOHS v kauze OPENCARD

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem z 12. května 2016 zrušil část rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v kauze Opencard a vyhověl tak kasační stížnosti ÚOHS. Naopak kasační stížnost Hlavního města Prahy proti témuž rozsudku byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta.

Předseda Úřadu Petr Rafaj ve svém rozhodnutí z října 2013 uložil pokuty 600 000 Kč Hlavnímu městu Praze a 500 000 Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavírání série smluv souvisejících s čipovými kartami Opencard.

Hlavní město porušilo zákon, když uzavřelo se společností HAGUESS, a.s., celkem sedm smluv na dodávku licence kartové aplikace parkování a na zajištění provozu Pražského centra kartových služeb na základě jednacího řízení bez uveřejnění, aniž by pro tento typ zadávacího řízení byly splněny zákonné podmínky.

Dopravní podnik hlavního města Prahy uzavřel bez provedení zadávacího řízení, případně v jednacím řízení bez uveřejnění dvě smlouvy a dva dodatky na dodávku softwaru DOS, dále smlouvu o zřízení a provozu kontaktního místa DOS a smlouvu o poskytování služeb na zpracování technické dokumentace a konzultační služby pro využívání Opencard v systému Pražské integrované dopravy. Ani v těchto případech nebyly zákonné podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění splněny.

Krajský soud v Brně ovšem následně konstatoval, že deliktu se dopustilo pouze Hlavní město Praha, neboť Dopravní podnik byl závislou osobou a nemohl tedy jednat jinak, a ačkoliv žalobu Hlavního města Prahy zamítl, vzhledem ke konstrukci výroku napadené rozhodnutí jako celek zrušil. Nejvyšší správní soud nyní vyslovil opačný právní názor s tím, že přijmout právní názor Krajského soudu by bylo popřením smyslu a účelu zákonné úpravy veřejných zakázek, jímž je rozvoj hospodářské soutěže, transparentnost a nediskriminace.

Nejvyšší správní soud současně potvrdil nezákonnost jednání obou zadavatelů, kteří svým postupem a uzavřením licenčních dohod vytvořili pro společnost HAGUESS, a. s. jako vybraného uchazeče původní zakázky „stav exkluzivity", který spočíval v tom, že požadovaný software k čipovým kartám Opencard v důsledku sjednaných licenčních podmínek nemohl rozšířit nikdo jiný, než kdo jej vytvořil.

-ÚOHS-

Komentáře

K článku bylo přidáno 1 komentář.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Smith 24.5.2016 10:26

Opencard? What is it?

Uplynulo 170 let od narození významného českého sochaře Josefa Václava Myslbeka

Uplynulo 170 let od narození významného českého sochaře Josefa Václava Myslbeka

Zakladatel moderního českého sochařství a představitel monumentální realistické tvorby Josef Václav Myslbek se...

Praha 10 připomínkuje Metropolitní plán

Praha 10 připomínkuje Metropolitní plán, foto: ÚMČ Praha 10

Znění desítek zásadních připomínek k návrhu Metropolitního plánu dnes schválili zastupitelé desáté pražské...

Otevřeno nové stanoviště bezpečnostní kontroly na pražském letišti

Otevřeno nové stanoviště bezpečnostní kontroly na pražském letišti, foto: Letiště Praha a.s.

Novou bezpečnostní kontrolou, která zásadním způsobem navýší odbavovací kapacity letiště a zároveň zvýší...

Kinobus DPP opět vyjíždí do pražských ulic

Kinobus DPP opět vyjíždí do pražských ulic. Foto DPP, Petr Hejna

V pondělí 18. června 2018 začne tradiční letní jízda Kinobusu, který provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy a zahájí...

reklama reklama reklama
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
reklama
reklama