O novinách Praha Press

Noviny Praha Press® jsou nezávislé noviny, neovlivňují je žádné politické skupiny a hnutí. Nebulvární a seriózní noviny Praha Press jsou spolehlivým a zodpovědným partnerem, díky nimž se mohou naši zákazníci zviditelnit a lépe prosazovat v konkurenčním prostředí.

Inzertní a společenské noviny Praha Press, s podtitulem: „Noviny pro byznys a život na úrovni" založila Stanislava Nopová na základě požadavku mnohých regionálních podnikatelů, kteří měli zájem představit svoji firmu v hlavním městě České republiky. První vydání vyšlo v tiskové podobě v roce 2007. Povoleno MK ČR E 17329.

Obsah tvoří tým spolupracovníků s cílem informovat o zajímavých českých firmách, novinkách a zajímavostech doma i ve světě. Charakteristická grafická úprava, formát strany A3, velké barevné fotografie, dobře čitelné písmo, odborné přílohy a přehledná inzerce, to vše od začátku odlišovalo toto médium od ostatních.

Pro rozvoj a růst podnikání, generování zisku a spokojenost našich partnerů vkládáme maximum energie. Pomáháme našim klientům v podnikání i tím, že pro ně zpracováváme a vytváříme zdarma grafické návrhy, bannery a prezentace v souvislosti s jejich potřebami a firemní identitou. Ve spolupráci s našimi zákazníky připravujeme texty a PR články. Výhodou takové prezentace je, že se firmy mohou zviditelnit jak v novinách, tedy v tištěné formě Praha Press, tak na webových stránkách prahapress.cz a tím efektivně oslovit podnikatele i širokou veřejnost.

Distribuce novin Praha Press je stále přímo cílena na podnikatelskou veřejnost a vedoucí pracovníky firem s rozhodovacími pravomocemi, se záměrem spojovat úspěšné firmy k vzájemně prospěšné spolupráci. Náklad a distribuci lze u každého vydaného čísla novin Praha Press ověřit u České pošty s.p., která distribuci smluvně provádí. Dalším pozitivním jevem distribuce novin Praha Press je nulová remitenda.

Profil novin Praha Press

Noviny Praha Press® mají osobitý styl a jsou pro čtenáře přehledné a inspirativní. Společenský formát se věnuje kultuře, zajímavým událostem, přináší novinky, objektivní informace z Prahy, regionů i ze světa. Prostor je věnován byznysu, umění, financím, bydlení, módě, cestování, zdraví, životnímu stylu a možnostem vzdělávání. Neopomínáme ani významné moravské, slezské a české osobnosti, které výrazně ovlivnily život u nás i v zahraničí.

Noviny Praha Press® netradiční formou přinášejí důvěryhodné informace, novinky a nápady, představují atraktivní firmy a tak také napomáhají jejich zviditelňování.

Noviny Praha Press - tisková technologie

Spolupracující tiskárna disponuje nejmodernějšími technologiemi v tiskové produkci ofsetovou technikou. O co nejlepší kvalitu vydání se stará tým profesionálů.

Noviny Praha Press - tisková technologie, foto Praha Press

Noviny Praha Press - tisková technologie, foto Praha Press

Noviny Praha Press - tisková technologie, foto Praha Press

On-line inzerce Praha Press

Praha Press na internetu. S rozvojem internetu a rychlému přístupu k informacím se logicky stal portál www.prahapress.cz dalším významným marketingovým nástrojem a pro naše partnery přinesl další možnost jak se zviditelnit. Komplikovaný proces získávání zakázek a nové klientely je podmíněný kvalitní komunikací a službami.

Současná společnost každodenně využívá informační technologie. Logicky jsou i naše noviny Praha Press dosažitelná na internetu a na mobilních zařízeních. Zákazník si může vybrat, zda svoji reklamní kampaň zobrazí na našem webu nebo v papírové podobě v novinách Praha Press.

Novinová inzerce umožňuje rozšířit povědomí o značce, zboží a službách formou cílených textových inzerátů a je věrohodná. Je stále nejvíce využívanou formou reklamy na světě. On-line inzerce, může mít globální přesah a má schopnost rychle a maximálně efektivně zasáhnout perspektivní zákazníky. Vaše reklamní kampaně jsou zobrazeny na internetu nepřetržitě 24 hodin denně. Internetový marketing umožňuje zobrazování cílených textových inzerátů či grafických reklam a navíc rychlou změnu oznámení a nabídky.

Kombinace inzerce v novinách a on-line inzerce

Kombinace obou forem noviny a internet, je originálním řešením pro speciální propagační akce a může dramaticky zvýšit šanci na úspěch zadavatele. Taková marketingová strategie má za cíl s minimálními financemi dosáhnout maximálního prodeje a udržení konkurenční výhody.

Pro nás je prioritou spokojený klient, profesionalita a kvalita odvedené práce.

Evropské umění od antiky do baroka

Foto: Roelandt Savery, Krajina s ptáky / Lanscape with Birds, 1622, ngprague.cz

Ve třech podlažích Šternberského paláce jsou vystavena díla antického starověku, ikony a dále umění nizozemské,...

Praha chce posílit noční klid

Praha chce posílit noční klid, foto: Stanislava Nopová

Vybrané ulice v centru Prahy omezí zkušebně v nočních hodinách provoz. Tři dubnové víkendy po sobě budou v noci...

Praha vyhlašuje výběrové řízení na ředitele magistrátu

Praha vyhlašuje výběrové řízení na ředitele magistrátu, foto: Stanislava Nopová

Hlavní město dnes vypsalo výběrové řízení na ředitele Magistrátu hlavního města Prahy. Bližší informace spolu...

Stravovací zařízení byla i v roce 2018 pod kontrolou

Stravovací zařízení byla i v roce 2018 pod kontrolou, foto: Praha Press

V roce 2018 udělili pražští hygienici ve stravovacích zařízeních pokuty za bezmála 3 miliony korun.

reklama reklama