Potvrzena pokuta pro hlavní město za prodloužení smluv k Opencard

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad a potvrdil pokutu ve výši 1 milion korun uloženou hlavnímu městu Praze za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavírání dvou smluv souvisejících s projektem Opencard.

Hlavní město Praha pochybilo, když dne 6. dubna 2012 zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou zakázku „Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC" a na jejím základě uzavřelo smlouvy č. INO/40/03/002741/2012 a č. INO/40/03/002742/2012 se společností HAGUESS, a.s.

Pro použití jednacího řízení bez uveřejnění přitom nebyly splněny zákonné podmínky, přičemž postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Zadavatel odůvodnil použití jednacího řízení bez uveřejnění tím, že s ohledem na uzavřenou licenční smlouvu nemohl předmětnou zakázku zadat jinému dodavateli než dosavadnímu poskytovateli služeb.

Úřad konstatoval, že v původní smlouvě o dílo zadavatel akceptoval nevýhodné licenční podmínky, čímž se sám aktivně podílel na vytvoření stavu exkluzivity, od něhož následně odvozoval oprávněnost použití jednacího řízení bez uveřejnění, přičemž v době zadávání původní veřejné zakázky si musel být vědom skutečnosti, že v budoucnu bude třeba zadávat další zakázky, navazující na původní veřejnou zakázku.

TZ: ÚOHS

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Krátkodobý pronájem volných reklamních ploch na autobusech MHD

Krátkodobý pronájem volných reklamních ploch na autobusech MHD, foto: Praha Press

V případě zájmu o pronájem reklamních ploch na autobusech pražské MHD: 150 ks autobusů typu SOR NB 12 a 150...

Zahájena výstavba 800 bytů v Praze

Zahájena výstavba 800 bytů v Praze, foto: metrostav.cz

Karlín Group a Horizon Holding zahájili stavbu největšího aktuálního rezidenčního projektu v Praze s 800 byty. První...

Začínají podzimní výlovy pražských rybníků

Začínají podzimní výlovy pražských rybníků, foto: Stanislava Nopová

Se začátkem podzimu nastává pro rybáře období, které je završením jejich celoroční práce, a tím je období...

Osudové výročí: Mnichovská dohoda

Foto: Autor: Bundesarchiv, Bild 183-R69173 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5368502

Na základě Mnichovské dohody byly změněny hranice suverénního státu, který nebyl jejím signatářem.

reklama reklama reklama
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
reklama
reklama