Potvrzena pokuta pro hlavní město za prodloužení smluv k Opencard

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad a potvrdil pokutu ve výši 1 milion korun uloženou hlavnímu městu Praze za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavírání dvou smluv souvisejících s projektem Opencard.

Hlavní město Praha pochybilo, když dne 6. dubna 2012 zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou zakázku „Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC" a na jejím základě uzavřelo smlouvy č. INO/40/03/002741/2012 a č. INO/40/03/002742/2012 se společností HAGUESS, a.s.

Pro použití jednacího řízení bez uveřejnění přitom nebyly splněny zákonné podmínky, přičemž postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Zadavatel odůvodnil použití jednacího řízení bez uveřejnění tím, že s ohledem na uzavřenou licenční smlouvu nemohl předmětnou zakázku zadat jinému dodavateli než dosavadnímu poskytovateli služeb.

Úřad konstatoval, že v původní smlouvě o dílo zadavatel akceptoval nevýhodné licenční podmínky, čímž se sám aktivně podílel na vytvoření stavu exkluzivity, od něhož následně odvozoval oprávněnost použití jednacího řízení bez uveřejnění, přičemž v době zadávání původní veřejné zakázky si musel být vědom skutečnosti, že v budoucnu bude třeba zadávat další zakázky, navazující na původní veřejnou zakázku.

TZ: ÚOHS

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

V Chvalském zámku probíhá výstava RYTMY děl akademického malíře Jana Vlčka

V Chvalském zámku probíhá výstava RYTMY děl akademického malíře Jana Vlčka, foto: chvalskyzamek.cz

Ve výstavních prostorách Chvalského zámku se můžete potěšit pohledem na umělecká díla. V prodejní galerii si...

Musíte vidět díla z polské Galerie ocelových figurín

Musíte vidět díla z polské Galerie ocelových figurín, foto: galleryofsteelfigures.com

Galerie ocelových figurín v Praze je ojedinělou novodobou výstavou kovových děl inspirovaných postavami z pohádek,...

Kyjský pivní festival nabídne 20 druhů piv i zábavu

Kyjský pivní festival nabídne 20 druhů piv i zábavu

Na pivním festivalu si budete moci vybrat z více než 20 druhů čepovaných piv, dát si k nim grilované maso anebo...

Probíhají procházky pro poznání uměleckých děl umístěných v Praze

Foto: Solitér, 1965, kamenina, TOS Hostivař, Praha 10

Komentovaná prohlídka po Hostivaři a Štěrboholech za výtvarnými díly z doby reálného socialismu se uskuteční...

reklama reklama reklama
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
reklama
reklama