Všichni plátci DPH budou podávat formuláře na finanční úřad výlučně elektronicky

Od 1. ledna 2016 už nebudou moci ti poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat na finanční úřad přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání a dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem.

Přechodné období, po které to možné bylo, skončí 31. prosince 2015. Tato možnost však zůstává nadále zachována pro některé případy, a to zejména pro podání na DPH. U daně z přidané hodnoty současně dochází k rozšíření okruhu subjektů povinných činit podání elektronicky, a to bez výjimek na všechny plátce DPH.

Tato povinnost se vztahuje již na daňová přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2015 nebo 4. čtvrtletí 2015, která budou předkládána na finanční úřad nejpozději do 25. ledna 2016.

Všichni plátci DPH budou tedy od 1. ledna 2016 podávat na finanční úřad výlučně elektronicky výše uvedená podání, pokud se týkají DPH (například daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení, atd.). Přitom však mohou využít i možnost odeslání datové zprávy prostřednictvím daňového portálu bez uznávaného elektronického podpisu, s následným potvrzením e- tiskopisem.

Formulářová elektronická podání lze uskutečnit prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy, dostupného na www.daneelektronicky.cz, nebo odesláním datové zprávy z datové schránky.

Až dosud měli výjimku a nemuseli elektronicky podávat přiznání ti plátci DPH - fyzické osoby - jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 milionů korun a neměli zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Nově tedy budou i tito plátci podávat formuláře související s DPH už jen elektronicky.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách Finanční správy a na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2 000 korun. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 korun.

TZ: Finanční správa

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Snižuje se DPH u stravovacích služeb

Snižuje se DPH u stravovacích služeb, foto Praha Press

Zákon o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského...

Ford odhalil nové exkluzivní varianty užitkového modelu Transit Custom

Ford odhalil nové exkluzivní varianty užitkového modelu Transit Custom. Foto Ford

Ford představuje exkluzivní nové varianty Transitu Custom pro živnostníky a podnikatele toužící po tom, aby jejich...

Profesionálové z tvůrčích oborů mají šanci se přihlásit do kreativní galerie

Profesionálové z tvůrčích oborů mají šanci se přihlásit do kreativní galerie. Foto JIC Brno

Na jihomoravské firmy opět čekají až stotisícové poukazy. Kreativní vouchery Brno podruhé propojí technologické...

CaptureOnTouch novinka pro digitalizaci dokumentů

CaptureOnTouch novinka pro digitalizaci dokumentů. Foto Canon

Canon uvádí software pro bezproblémové skenování na jedno stisknutí – CaptureOnTouch Pro.

Hospodářská komora k uzavřeným obchodům o svátcích

Ilustrační foto: Hospodářská komora

Hospodářská komora odmítá zákon o omezení otevírací doby, protože neprospívá ani zaměstnancům a ani podnikatelům...

Podnikatelé mohou vyzkoušet v pilotním provozu EET

Podnikatelé mohou vyzkoušet v pilotním provozu EET. Ilustrační foto Finanční správa

V úterý 1. listopadu byl spuštěn pilotní provoz evidence tržeb, díky kterému si podnikatelé mohou vyzkoušet, zda...

Optimismus firem sráží podnikatelské prostředí

Barometr průmyslu: Optimismus firem sráží podnikatelské prostředí, foto Svaz průmyslu a dopravy ČR

Firmy v České republice zůstávají letos optimistické, v následujících šesti měsících téměř třetina z nich...

Wellness Silvestr v maďarských termálních lázních v hotelu Thermal *** Superior.