Všichni plátci DPH budou podávat formuláře na finanční úřad výlučně elektronicky

Od 1. ledna 2016 už nebudou moci ti poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat na finanční úřad přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání a dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem.

Přechodné období, po které to možné bylo, skončí 31. prosince 2015. Tato možnost však zůstává nadále zachována pro některé případy, a to zejména pro podání na DPH. U daně z přidané hodnoty současně dochází k rozšíření okruhu subjektů povinných činit podání elektronicky, a to bez výjimek na všechny plátce DPH.

Tato povinnost se vztahuje již na daňová přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2015 nebo 4. čtvrtletí 2015, která budou předkládána na finanční úřad nejpozději do 25. ledna 2016.

Všichni plátci DPH budou tedy od 1. ledna 2016 podávat na finanční úřad výlučně elektronicky výše uvedená podání, pokud se týkají DPH (například daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení, atd.). Přitom však mohou využít i možnost odeslání datové zprávy prostřednictvím daňového portálu bez uznávaného elektronického podpisu, s následným potvrzením e- tiskopisem.

Formulářová elektronická podání lze uskutečnit prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy, dostupného na www.daneelektronicky.cz, nebo odesláním datové zprávy z datové schránky.

Až dosud měli výjimku a nemuseli elektronicky podávat přiznání ti plátci DPH - fyzické osoby - jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 milionů korun a neměli zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Nově tedy budou i tito plátci podávat formuláře související s DPH už jen elektronicky.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách Finanční správy a na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2 000 korun. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 korun.

TZ: Finanční správa

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Vyvážíte stroj do zahraničí a řešíte jeho přepravu? Tři tipy pro zajištění bezpečné kamionové dopravy

Vyvážíte stroj do zahraničí a řešíte jeho přepravu? Tři tipy pro zajištění bezpečné kamionové dopravy. Foto GTL

Každý obor má svá specifika, ať už je to textilní průmysl, potravinářství nebo právě strojírenství, a proto...

Hledá se dodavatel pro innogy

CzechTrade hledá dodavatele pro jeden z největších elektrárenských a plynárenských podniků v Evropě. Foto innogy

Agentura na podporu exportu CzechTrade ve spolupráci se svým německým zastoupením v Düsseldorfu hledá dodavatele pro...

REKLAMA POLYGRAF 2017 letos společně s veletrhem OBALY

REKLAMA POLYGRAF 2017 letos společně s veletrhem OBALY. Foto Praha Press

Komplexní představení nejnovějších trendů v reklamní komunikaci a využití tisku se představí opět na jednom...

Peugeot vytvořil pojízdnou restauraci na zakázku

Peugeot vytvořil pojízdnou restauraci na zakázku , foto © Mikael Pennec

Koncept pojízdné restaurace Peugeot Foodtruck, „Le Bistrot du Lion" (Bistro U lva) inspiroval Véronique Gillardeau,...

Firmy čekají kontroly energetických auditů

Foto: TÜV SÜD

Na základě informace ze Státní energetické inspekce je v České republice až 30% firem, které dosud neřešily energetický...

Veletrh z oblasti kulinářského umění v Budapešti láká české odborníky

Veletrh z oblasti kulinářského umění v Budapešti láká české odborníky. Foto HUNGEXPO

Prestižní mezinárodní gastronomický veletrh HUNGEXPO, Budapešť je setkánímprofesionálů i potencionálních zákazníků.

Mezinárodní stavební veletrh v Bombaji

Foto Galbiati Ernesto

World Build India 2017 je veletrhem stavebních příležitostí se zastoupením všech oborů tohoto průmyslu včetně...

reklama