Všichni plátci DPH budou podávat formuláře na finanční úřad výlučně elektronicky

Od 1. ledna 2016 už nebudou moci ti poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat na finanční úřad přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání a dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem.

Přechodné období, po které to možné bylo, skončí 31. prosince 2015. Tato možnost však zůstává nadále zachována pro některé případy, a to zejména pro podání na DPH. U daně z přidané hodnoty současně dochází k rozšíření okruhu subjektů povinných činit podání elektronicky, a to bez výjimek na všechny plátce DPH.

Tato povinnost se vztahuje již na daňová přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2015 nebo 4. čtvrtletí 2015, která budou předkládána na finanční úřad nejpozději do 25. ledna 2016.

Všichni plátci DPH budou tedy od 1. ledna 2016 podávat na finanční úřad výlučně elektronicky výše uvedená podání, pokud se týkají DPH (například daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení, atd.). Přitom však mohou využít i možnost odeslání datové zprávy prostřednictvím daňového portálu bez uznávaného elektronického podpisu, s následným potvrzením e- tiskopisem.

Formulářová elektronická podání lze uskutečnit prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy, dostupného na www.daneelektronicky.cz, nebo odesláním datové zprávy z datové schránky.

Až dosud měli výjimku a nemuseli elektronicky podávat přiznání ti plátci DPH - fyzické osoby - jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 milionů korun a neměli zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Nově tedy budou i tito plátci podávat formuláře související s DPH už jen elektronicky.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách Finanční správy a na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2 000 korun. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 korun.

TZ: Finanční správa

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

České ceny za PR jsou rozdány

České ceny za PR jsou rozdány, ilustrační foto APRA

Vyhlášení výsledků České ceny za PR se letos opět uskutečnilo ve 27. patře budovy City Tower. Setkání, které...

GIFTEX 2017 největší japonský veletrh dárků

GIFTEX 2017 největší japonský veletrh dárků. Foto: Reed Exhibitions Japan Ltd.

Potřeby pro domácnost a firmy, dárky i design nabídne 12. japonský veletrh GIFTEX 2017 v Tokiu.

AMSP ČR požaduje odvolání předsedy Senátu Štěcha

Ilustrační foto Senát PČR

Velmi nestandardní způsob, jak řešit nedostatek pracovníků na trhu práce představil předseda Senátu Milan Štěch.

Workshop nad nejzajímavějšími projekty letošního ročníku ČCPR

Workshop nad nejzajímavějšími projekty letošního ročníku ČCPR, foto APRA

Dne 14. června od 16:30 hodin se před slavnostním večerem ČCPR v Aureole uskuteční workshop k aktuálním projektům...

CzechAccelerator připravil 70 milionů pro české start-upy

CzechAccelerator připravil 70 milionů pro české start-upy, foto CzechInvest

Úspěšný projekt pro začínající podnikatele CzechAccelerator pokračuje. Na vybrané české start-upy čekají kancelářské...

Prezidium Hospodářské komory je kompletní

Prezidium Hospodářské komory je kompletní, ilustrační foto Hospodářská komora ČR

Delegáti 29. sněmu Hospodářské komory právě zvolili své viceprezidenty, ve vedení Komory usednou dvě ženy.

Unie Hotelstars Union uvítala Slovinsko jako svého nejnovějšího člena

Z leva: Hotelstars Union prezidentka Gabriella Esselbrugge a Renata Martinčič, generální ředitelka slovinského

Pokračování úspěšného příběhu: Hotelstars Union vítá Slovinsko jako svého aktuálně 17. člena.

reklama reklama reklama