Veterinární lék jen z rukou veterináře

Toto jsou zásadní témata dnešní doby: garance zdravotní nezávadnosti potravin, nezatěžování životního prostředí rezidui veterinárních i humánních léčiv, nutnost bránit vzrůstající rezistenci všemožných původců nákaz. Jak se s nimi vypořádat? Jedině tak, že se nebudou rozvolňovat podmínky pro nakládání s léčivy. A nutno dodat, že jde zejména o účinná léčiva, jako jsou například antibiotika.

Výdej veterinárních léčivých přípravků, které jsou vázány na lékařský předpis, musí předcházet odborné rozhodnutí veterinárního lékaře. Jenom on může rozhodnout o jejich použití, na základě správné diagnózy a s ohledem na všechny podmínky, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost anebo účinnost léčiv. Jedině veterinární lékař je schopen odpovídajícím způsobem kontrolovat, jak probíhá léčba. Jde přece o to, vyléčit zvířata, zmenšit jejich utrpení a přitom neohrozit lidi, jak přímo v kontaktu nebo nepřímo potravinami a životním prostředím. Toto všechno si uvědomují především praktičtí veterinární lékaři, a prostřednictvím Komory veterinárních lékařů (KVL) na to upozorňují společně zejména s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL).

Jak KVL tak ÚSKVBL sledují snahu Evropského parlamentu a Rady na základě legislativního návrhu Komise přijmout nové nařízení, které komplexně upraví regulaci veterinárních léčiv a které by mělo začít platit postupně v průběhu několika nadcházejících let. Ano, cílem chystaného nařízení je zajistit „Vysokou míru ochrany zdraví zvířat, lidí a životního prostředí při současné minimalizaci dopadů na trh a obchod." To zní hezky, ale v nařízení se počítá i s vedením povinné evidence a pravidelného hlášení pro široké skupiny léčiv. Je zcela na místě trvat na tom, že určitá forma evidence je nutná, a to nejen pro možnost kontroly. O realistickém způsobu, jak takovým požadavkům vyhovět je právě čas zahájit diskusi. KVL a ÚSKVBL již na toto téma hovořily a shodly se i se slovenskými partnery. A bude dobře, podpoří-li stát nějakou formou tyto snahy eliminovat rizika z nového nařízení plynoucí a najít pro naši republiku to nejvhodnější řešení.

Je tedy třeba usilovat o to, aby i nadále byla zaručena vysoká odborná úroveň při rozhodování o každém použití veterinárních léčiv a aby nevznikaly možnosti pro jejich nadužívání či dokonce zneužívání nebo jiné nelegální nakládání. Pouze za těchto podmínek bude možné i nadále hovořit o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat, o úspěšném tlumení antimikrobní rezistence, o zdravotní nezávadnosti potravin a o úspěšné ochraně životního prostředí.

O to vše se veřejnost čím dál více zajímá, a je třeba s tím počítat a umět na tento zájem reagovat. Řešení na národní úrovni se neobejde bez těsné spolupráce a aktivního přístupu dotyčných rezortů, profesí a agentur. A u toho nesmí ovšem chybět odpovídající skutečný odborník, veterinární lékař.

Josef Duben

13. 11. 2018, TZ: Komora veterinárních lékařů ČR

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

ČR uspěla u Soudního dvora EU v oblasti DPH

ČR uspěla u Soudního dvora EU v oblasti DPH, foto: ©MZV

Česko zaznamenalo významný úspěch u Soudního dvora EU, který 19. prosince 2018 potvrdil postup české finanční...

Komentář: Vítáme, že Senát zamítl zrušení karenční doby

Komentář: Vítáme, že Senát zamítl zrušení karenční doby

Svaz průmyslu a dopravy vítá, že Senát zamítl zrušení karenční doby. Je to významný signál pro Poslaneckou sněmovnu,...

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro...

Pozor na falešné faktury!

Pozor na falešné faktury!

Bezpečnostní společnost ESET detekuje novou vlnu kampaně, cílenou na české uživatele, která zneužívá škodlivé...

reklama reklama reklama
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
reklama