Veterinární lék jen z rukou veterináře

Toto jsou zásadní témata dnešní doby: garance zdravotní nezávadnosti potravin, nezatěžování životního prostředí rezidui veterinárních i humánních léčiv, nutnost bránit vzrůstající rezistenci všemožných původců nákaz. Jak se s nimi vypořádat? Jedině tak, že se nebudou rozvolňovat podmínky pro nakládání s léčivy. A nutno dodat, že jde zejména o účinná léčiva, jako jsou například antibiotika.

Výdej veterinárních léčivých přípravků, které jsou vázány na lékařský předpis, musí předcházet odborné rozhodnutí veterinárního lékaře. Jenom on může rozhodnout o jejich použití, na základě správné diagnózy a s ohledem na všechny podmínky, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost anebo účinnost léčiv. Jedině veterinární lékař je schopen odpovídajícím způsobem kontrolovat, jak probíhá léčba. Jde přece o to, vyléčit zvířata, zmenšit jejich utrpení a přitom neohrozit lidi, jak přímo v kontaktu nebo nepřímo potravinami a životním prostředím. Toto všechno si uvědomují především praktičtí veterinární lékaři, a prostřednictvím Komory veterinárních lékařů (KVL) na to upozorňují společně zejména s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL).

Jak KVL tak ÚSKVBL sledují snahu Evropského parlamentu a Rady na základě legislativního návrhu Komise přijmout nové nařízení, které komplexně upraví regulaci veterinárních léčiv a které by mělo začít platit postupně v průběhu několika nadcházejících let. Ano, cílem chystaného nařízení je zajistit „Vysokou míru ochrany zdraví zvířat, lidí a životního prostředí při současné minimalizaci dopadů na trh a obchod." To zní hezky, ale v nařízení se počítá i s vedením povinné evidence a pravidelného hlášení pro široké skupiny léčiv. Je zcela na místě trvat na tom, že určitá forma evidence je nutná, a to nejen pro možnost kontroly. O realistickém způsobu, jak takovým požadavkům vyhovět je právě čas zahájit diskusi. KVL a ÚSKVBL již na toto téma hovořily a shodly se i se slovenskými partnery. A bude dobře, podpoří-li stát nějakou formou tyto snahy eliminovat rizika z nového nařízení plynoucí a najít pro naši republiku to nejvhodnější řešení.

Je tedy třeba usilovat o to, aby i nadále byla zaručena vysoká odborná úroveň při rozhodování o každém použití veterinárních léčiv a aby nevznikaly možnosti pro jejich nadužívání či dokonce zneužívání nebo jiné nelegální nakládání. Pouze za těchto podmínek bude možné i nadále hovořit o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat, o úspěšném tlumení antimikrobní rezistence, o zdravotní nezávadnosti potravin a o úspěšné ochraně životního prostředí.

O to vše se veřejnost čím dál více zajímá, a je třeba s tím počítat a umět na tento zájem reagovat. Řešení na národní úrovni se neobejde bez těsné spolupráce a aktivního přístupu dotyčných rezortů, profesí a agentur. A u toho nesmí ovšem chybět odpovídající skutečný odborník, veterinární lékař.

Josef Duben

13. 11. 2018, TZ: Komora veterinárních lékařů ČR

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Brexit podle bude mít na českou ekonomiku negativní vliv

Brexit podle bude mít na českou ekonomiku negativní vliv, foto: Praha Press

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie bude mít podle více než poloviny malých a středních firem a podnikatelů...

Raiffeisenbank ukončuje směnárenské služby

Raiffeisenbank ukončuje směnárenské služby, foto: Praha Press

Raiffeisenbank od 1. dubna 2019 zruší směnárenské služby. Důvodem je klesající zájem o tyto služby a měnící...

Nadčasový luxus Salone del Mobile2019

Miláno

Blíží se 58. v pořadí, Salone del Mobile2019, slavný italský mezinárodní veletrh se zaměřením na design, špičkové...

Čeká nás problém s chybou některých GPS přijímačů?

Čeká nás problém s chybou některých GPS přijímačů?

Odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze varují před potenciální chybou některých GPS přijímačů. Projevit...

reklama reklama reklama
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
reklama